Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i 1000Fryd. Dagligdagen tager udgangspunkt i tiden omkring måltiderne, der foregår på faste tidspunkter.

Dagens rytme

Morgenmad tilbydes klokken 6.30-7.30.

Legeøer på stuerne eller på legepladsen indtil klokken 9.

Samling med frugt klokken 9.

Mindre læreplansgrupper frem til frokost.

Madpakker omkring klokken 11.

Børn, der skal sove, puttes ca. klokken 11.30.

Legeøer på legepladsen efter madpakker.

Eftermiddagscafè ca. klokken 14.

Læring dagen igennem

Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser. Det gælder både når de voksne sætter velovervejede aktiviteter i gang, men også når børnene selv finder ud af, hvad de vil lege og lave.  

Børnenes indflydelse på hverdagen, og de krav vi stiller til dem i forskellige situationer står i forhold til barnets alder og udvikling. Børnene afprøver hele tiden nye udfordringer. Det foregår på forskellige niveauer efter alder og egen formåen. Vi viser børnene tillid og lader dem afprøve egne grænser. Vi voksne stiller os til rådighed, hvis børnene føler, at de ikke magter det, de er begyndt på, og vi hjælper dem  videre herfra.

Vi har planlagte aktiviteter ud fra læreplanstemaerne og forskellige andre tilbud til børnene i mindre grupper.