Forebyggende indsatser

Det kan være nødvendigt at lave forebyggende indsatser i børnehaven. Forebyggende indsatser kan blandt andet være sprogtest eller hjælp fra forskellige konsulenter.

Forebyggende team

Der er tilknyttet et fast forebyggende team til Børneområde Midt. Teamet består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og en socialrådgiver.

I konkrete situationer kan andre fagligheder (for eksempel psykolog, ergo- eller fysioterapeut) inddrages i samarbejdet efter aftale mellem børnehaven og det flerfaglige team.

Teamet har mulighed for at give generel sparring og faglige udviklingsdrøftelser til personalet. Forældre bliver altid inddraget, hvis vi har behov for sparring omkring jeres barn, ligesom I indbydes til at deltage i mødet.

Sprog

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå, og være med til at påvirke legen.

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, so større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere i livet.

I Børneområde Midt laver vi en sprogtest, når jeres barn har været i børnehaven i ca 3 måneder. Ligesom vi efter behov laver test af både sprog og motorik.

Læs mere om sprogvurdering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Barnet i Centrum

Vi har samtaler ud fra Barnet i Centrum. Det vil sige efter 3 måneder, når jeres barn bliver 4 år, en førskolesamtale omkring de 5 år samt efter behov.

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og dermed mulighed for at få en god ven. Vi arbejder med "Fri for mobberi" og har fokus på hvordan vi snakker til og med hinanden.

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Ansvaret er de voksnes. Både os i børnehaven og jer som forældre.

Læs  mere om inklusion i Faaborg-Midtfyn Kommune her