Overgange

Det er vigtig at sikre, at børnenes overgang fra dagpleje, vuggestue eller børnehave bliver så god og tryg som mulig. I Vesterparken har vi forskellige tiltag, der hjælper børnene godt på vej.

Overgang fra vuggestue til børnehaven 

Vesterparken er opdelt i to teams. Vuggestuen og yngstegruppen er det ene team, der deler lokaler i den ene ende af huset. De ældste børn i vuggestuen bliver i perioder koblet på læringsmiljøerne og legefællesskaberne i yngstegruppen. Her opbygges gode relationer til de kommende legekammerater, og samtidig arbejder vi med, at alle børn får de rette pædagogiske udfordringer og læringsmuligheder.  

Overgang fra dagplejen til institutionen

Når børnene er tilbudt en plads i institutionen, inviterer vi forældrene til en opstartssamtale. Her deltager en af de pædagoger, der modtager barnet samt vores teamleder. Vi får en vigtig viden om jeres barn, så vi sammen kan sikre, at vi giver barnet de bedste muligheder for at føle sig tryg i overgangen. Indkøringsforløbet aftaler vi individuelt med forældrene. 

Åben låge-dag

Vi har 2-3 gange om året et arrangement, hvor dagplejerne bliver inviteret til at besøge husene i Børneområde Midt. Det er for at gøre overgangen til børnehave så tryg som muligt. I perioden op til overgangen, er dagplejeren velkommen til at komme på ekstra besøg. Dagplejeren udfylder ”Barnet i centrum”, som beskriver barnets gode udvikling. Papirerne medbringer forældrene til opstartssamtalen.

Overgang fra børnehave til forårs-SFO

Alle kommende skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune overgår fra børnehave til forårs-SFO den 1. april.
I Ringe har vi et tæt samarbejde med de private børnehaver og de lokale skoler om overgangsforløbet.

Fra 1. september begynder vores kommende skolebørn at have fælles aktiviteter i huset. De mødes til forskellige arrangementer ude i byen med de øvrige store børn fra de andre institutioner. Vi har sammen med alle 5 dagtilbud i Ringe lavet et fælles program, hvor vi blandt andet mødes til en idrætsdag i hallen og aktivitetsdage på skolernes legepladser. I samarbejde med indskolingen besøger vi skolerne op til den 1. april.

Vi har medarbejdere med i forårs-SFO, dog er det ikke alle børn, der kan få deres kendte pædagog med. Medarbejderne følger med der, hvor det giver mest mening i forhold til børnegrupperne og samarbejdet med skolerne.