Værdier i Børneområde Midt

Følgende værdigrundlag har de ansatte i Børneområde Midt arbejdet sig frem til på den pædagogiske dag 5. juni 2018 og efterfølgende kvalificeret 15. juni 2019.Der er RART i Børneområde Midt.     

Relation

I relationen udvikler vi den kultur, herunder den adfærd og det sprog som kendetegner hvem vi er, og hvordan vi ønsker at følgende tre grundværdier træder tydeligt frem i det vi gør og i måden vi kommunikerer på.
Relationen – og som en væsentlig del heraf kommunikationen – er den bærende kraft for at vi lykkes med vores børnesyn og vores værdier.
Det er i relationen at vi lykkes med at efterleve vores tre værdier i det pædagogiske arbejde i Børneområde Midt.

Anerkendelse

Af hinanden som kolleger: vi ser hinanden som kompetente bidragydere til løsning af kerneopgaven.
Af børn, forældre og samarbejdspartnere: de har brug for og krav på vores anerkendelse, og de skal også ses som mennesker, der har en hensigt med det, de gør.
Hvad betyder det i praksis for vores adfærd og måde at kommunikere på?
- Vi er nærværende og opmærksomme, så alle kan opleve sig set, hørt og forstået.
- Vi hjælper med til at alle børn og voksne får plads i fællesskabet.
- Vi er sammen med børnene på deres præmisser, så de trygt kan udvikle sig.

Respekt

For hinanden som kolleger: vi har tillid til og stoler på hinanden og bruger hinandens forskellige kompetencer, så vi sammen kan løse kerneopgaven.
For børn, forældre og samarbejdspartnere: vi har tillid til og viser respekt for, at de alle gør, hvad de kan.
Hvad betyder det i praksis for vores adfærd og måde at kommunikere på?
- Vi taler ordentligt til og om kollegerne og børnene/borgerne, uanset om de er til stede eller ej – vi holder en god omgangstone.
- Vi støtter børnene i deres nærmeste udviklingszone i respekt for hvem og hvor de er.
- Vi har respekt for den fælles opgave og bidrager alle fagligt og personligt.
- Vi holder hvad vi lover så vi fremstår troværdige.

Trivsel

Blandt børn, forældre og samarbejdspartnere: vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for positiv udvikling, også derfor prioriterer vi den højt.
Blandt os som kolleger: vi ved at arbejdsglæde og positiv stemning styrker den faglige opgaveløsning.
Hvad betyder det i praksis for vores adfærd og måde at kommunikere på?
- Vi viser omsorg og ærlig interesse for både børn, forældre og kolleger.
- Vi holder fokus på den gode dialog med børn, forældre og kolleger.
- Som ansatte (ledere og medarbejdere) sikrer vi en positiv og respektfuld dialog om opgaver og ressourcer, så vi sammen kan komme i mål på en god måde.
- Vi bidrager hver især til at skabe god stemning med anerkendelse og respekt.