Pasning i ferieperioder

Sammen med Hættegården og 1000Fryd holder Vesterparken fællespasning i Hættegården, når der i ferieperioder ikke er så mange børn at passe.

Fællespasning

Da vi har erfaring med, at der kun er få familier, der har brug for pasning i ferieperioderne, samles vi i én institution og sikrer dermed, at vores medarbejdere kan få afviklet deres ferie. Det betyder meget for os i hverdagen, at vi kan udnytte vores ressourcer bedst muligt med flest folk på arbejde, når vi har alle børn i pasning.

De tre institutioner Hættegården, Vesterparken og 1000Fryd, der udgør Børneområde Midt, holder fællespasning primært i Hættegården i ugerne 28, 29 og 30 i forbindelse med sommerferien.

Ved øvrige ferier (efterårsferien i uge 42, julen, vinterferien i uge 7, påsken samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag) er der også fællespasning i Hættegården, hvis der er færre end 20 % af børnene tilmeldt. Forældrene varsles 1 måned før, vi etablerer fællespasning.

Feriebørnehave

Bestyrelsen har sammen med os besluttet, at vi bruger Hættegården som fast ”feriebørnehave”, da den har de rette rammer for vuggestuen. Der er udarbejdet et princip om, at der er medarbejdere fra alle huse med i feriebørnehaven og så vidt muligt en fra det enkelte hus både i morgen- og eftermiddagstiden. 

I får informationsbrev vedr. praktiske oplysninger i forhold til feriepasningen.  

Ferietilmeldingen foregår over BørneIntra, og medarbejderne har også en løbende dialog med forældrene om tilmelding og eventuelle opslag.

Lukkedage

Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december tilbydes der ikke pasning.