Kontakt

Formand for bestyrelsen

Børneområde Midt

Mie Zeilau

miezeilau@hotmail.com

23 47 75 04

Forældrebestyrelse

Her kan du læse, hvem der er med i bestyrelsen for Børneområde Midt, og hvad bestyrelsen arbejder med.

Bestyrelsens arbejde

I Børneområde Midt har vi én samlet bestyrelse. Hvert år i april er der generalforsamling, hvor der bliver valgt forældre til bestyrelsen. Det er et krav, at alle tre huse skal være repræsenteret i bestyrelsen. I lige år vælges der tre forældre, og i ulige år er to forældre på valg. Der vælges hvert år en suppleant fra hvert hus. 

Bestyrelsen holder møde ca. 6 gange om året. Desuden bliver bestyrelsen inviteret med til forskellige dialogmøder med vores udvalgspolitikere i løbet af året. 

Bestyrelsen arbejder ud fra et årshjul, som er omdrejningspunkt for Bestyrelsens opgaver og drøftelser. Årshjulet indeholder emner som økonomi, generalforsamling, data, vedtægter, strategi, børnepolitik mm. Årshjulet kan ses under Bestyrelsens opslag i institutionen.

Læs mere om arbejdet i forældrebestyrelser og opgaver på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Principper for kommunikation

Orientering fra Forældrebestyrelsen for Børneområde Midt:
På bestyrelsesmødet d. 23.05.2018 har forældrebestyrelsen behandlet princippet for Kommunikation og dialog i Børneområde Midt.
Princippet er godkendt på Bestyrelsesmødet den 23.05. 2018.

Kommunikation og dialog

I Børneområde Midt ønskes der klar, rettidig, konstruktiv og kontinuerlig kommunikation mellem forældre og ansatte. Det skaber det bedste samarbejde omkring barnet – det er barnet, der er i centrum.

Som følge af princippets kompleksitet deles det i tre niveauer:

Alle – et helt børnehus eller hele Børneområde Midt
Grupper – grupper i ét børnehuse eller på tværs af børnehuse
Individ – der kommunikeres om ét barn forældre og ansatte imellem

Principper for kost

Orientering fra Forældrebestyrelsen for Børneområde Midt:
På baggrund af forældrehenvendelse har forældrebestyrelsen behandlet princippet for kostpolitik i Børneområde Midt på bestyrelsesmødet d. 5. september 2017.

Værdi:
I Børneområde Midt er der tillid til det pædagogiske personales faglighed og deres vejledning omkring de måltider, som børnene indtager i løbet af dagen i daginstitutionen fx madpakken, morgen/eftermiddagsmaden, fejring af fødselsdage og højtider samt ved særlige arrangementer.

Princip:
Vi ønsker at give størst mulig frihed til forældrene under hensyn til, at barnets mad skal understøtte en god og sund måltidskultur.
Ved fejring af fødselsdage henstilles til at fødselsdagsmaden skal udgøre et samlet sundt måltid med max en sød serveringer. Der gives ikke slik med.
Forældre kan søge vejledning hos det pædagogiske personale efter behov.

Principper for overgange

Orientering fra Forældrebestyrelsen for Børneområde Midt:
På bestyrelsesmøde i 2018 har forældrebestyrelsen behandlet princippet for Overgange i Børneområde Midt.

I Børneområde Midt ønskes der ro og tryghed omkring de overgange, som børnene møder i løbet af deres tid i dagtilbud: starten i vuggestue, overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave, overgangene internt mellem børnehavens yngste-, mellem- og ældstegrupper, tilflyttere, feriebørnehave samt ældstegruppens start i forårs SFO og skole.
Der tilstræbes et højt informationsniveau og en stor grad af inddragelse af både børn og forældre.
Ved hjælp af forberedelse bygges der bro mellem det velkendte gamle og det nye.

Principper for fælles feriepasning

Behandlet på Bestyrelsesmødet den 26. februar 2017.

PÅ FMKs hjemmeside skal det fremgå hvilket hus vi holder fælles pasning i 2017.
Der indstilles at det er Vesterparken i de ferier hvor vi vurdere at der er behov for at kun ét hus holder åbent.
Det er med begrundelse i at huset har vuggestuefaciliteter og derfor skal tilgodese vuggestuebørnene.
I ferier hvor der er tilmeldt i et omfang der kræver at to huse holder åbent bliver det i 1000Fryd i 2017.
Der bør være mindst en kendt medarbejder med fra hvert hus. Hvis vi har mere end en kendt medarbejder med, planlægges deres arbejdstider således de dækker henholdsvis morgen og eftermiddag.

På baggrund af evalueringer af ferieforløb udarbejder vi en ”ferieguide” der skal beskrive hvordan vi tilrettelægger og gennemfører fællespasning. Der skal findes mulighed for at børn og forældre kan komme på forberedende besøg i ”feriebørnehaven” og få godt kendskab.