Tilsyn

Her kan du læse den Pædagogiske Læreplan og seneste Tilsynsrapport for Børneområde Midt.

Pædagogisk Læreplan og Tilsynsnotat

Her kan du læse den Pædagogiske Læreplan for Børneområde Midt:

Pædagogisk Læreplan

Tilsynsrapporten er udarbejdet af Opvækst og Læring på baggrund af et dialogmøde med ledelsen af Børneområde Midt.

Tilsynsnotat